Kvalitet & garantier

Vi kompromissar inte om kvalitet

Under 2011 ISO:9001 certifierades Dreamwork i samtliga huvudprocesser – Bemanning, Rekrytering, Försäljning och Omställning – samt i tillhörande stödprocesser. Att vi är ISO:9001 certifierade innebär att vi årligen granskas genom extern revision och att vi dessutom genomför 2-4 interna kvalitetsrevisioner per år. ISO:9001 certifieringen tillsammans med uppbyggda rutiner och stödprocesser är en av våra styrkor och ett bra utgångsläge i vårt ständigt pågående kvalitetsarbete. Vi gör kontinuerligt kvalitetsuppföljningar för att kunna förbättra våra tjänster, vårt kvalitetssystem och vår service. Varje år genomför vi en kundundersökning som en del i vårt kvalitetsarbete. Vi erhåller år efter år högsta poäng avseende professionalism, service, tillgänglighet och tempo. I vår senaste varumärkesmätning kan vi konstatera att kaka söker maka. Våra kunder ställer nämligen betydligt högre krav på att leverantören förstår just deras specifika utmaningar än köpare i gemen. Våra tre huvudverksamheter (bemanning, rekrytering och omställning) finns tydligt dokumenterade i varsin obligatorisk process med tillhörande stödprocesser. Detta för att kunna uppfylla våra kunders krav men också för att vår interna personal ska veta vad som förväntas av dem och hur de på bästa sätt ska utföra sitt arbete. Detta underlättar även vid introduktion av nya medarbetare eftersom det går snabbare och smidigare att komma in i våra rutiner och vårt arbetssätt. Vårt kvalitetsledningssystem med tillhörande processer är en förutsättning för våra garantier och är helt integrerat i vårt dagliga arbete. Vi kompromissar inte om kvalitet

Garantier

Våra garantier är omfattande och tillsammans med vår ISO certifiering kan du som kund alltid känna dig trygg. Även när vi kommer med helt oväntade lösningar på ditt problem.

Garantier för lösningar inom bemanning

Vi erbjuder en ”Nöjd-kund-garanti”. Det innebär att om du som kund inte är nöjd med en specifik konsults insats hjälper vi dig kostnadsfritt att ersätta denne med en ny konsult. Kontakta då någon av våra konsultchefer så hjälper vi dig med reklamationen.

Garantier för rekryteringslösningar

Om du är missnöjd med en rekrytering som vi har gjort, gör vi om den utan kostnad upp till 6 månader från det att tjänsten blivit tillsatt. Kontakta någon av våra rekryterare så hjälper vi dig med reklamationen.

BFA-farg-10-cm AOF_10cm_CMYK5cm-auktorisation-rekryteringsforetag Certifieringsmarke_ISO_9001_Kvalitetsledning

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag