Integritetspolicy

Integritetspolicy

Vi på Dreamwork och våra dotterbolag behandlar alltid den information som anförtros oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt. För att vi ska kunna hjälpa dig och du ska känna dig trygg hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem och på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter.

Ta del av vår fullständiga integritetspolicy här.

Kontaktuppgifter
Ansvarig för denna webbplats är Dreamwork Scandinavia AB, Drottninggatan 1, 252 21 Helsingborg.

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag