Etiska regler

Bemanningsföretagens Etiska regler

Swesale Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat företag som följer Bemanningsföretagens Etiska regler. Dessa regler ger ett etiskt och moraliskt stöd för medlemsföretagen och de anställda i den dagliga verksamheten.

Kundansvar

Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.

Kandidatansvar

Vi gör urval endast utifrån kompetens. Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer.

Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Partsansvar

Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

Samhällsansvar

Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag