Etiska regler

Logo element

Swesale Rekrytering & Bemanning är ett auktoriserat företag som följer de Etiska reglerna

Bemanningsföretagens etiska regler ger ett etiskt och moraliskt stöd för medlemsföretagen och de anställda i den dagliga verksamheten.

Kundansvar

Vi säkerställer diskretion om förhållanden hos kundföretag.

Kandidatansvar

Vi gör urval endast utifrån kompetens. Vi utför bakgrundskontroller och tar referenser endast i samtycke med kandidaten.

Klientansvar

Vi behandlar information om den enskildes personliga förhållanden konfidentiellt och delger inte annan utan den enskildes samtycke.

Medarbetaransvar

Vi väljer medarbetare endast efter kompetens – inga godtyckliga kriterier. Vi tillämpar anställnings-/arbetsvillkor som avtalats i branschen.

Branschansvar

Vi respekterar våra konkurrenters affärsrelationer och söker främja fri och öppen konkurrens genom korrekt och affärsmässigt agerande i förhållande till andras avtalsrelationer.

Vi säkerställer underleverantörers och samarbetspartners seriositet.

Partsansvar

Vi medverkar till utveckling av kollektivavtal och motsvarande spelregler. Vi förhåller oss neutrala vid arbetsmarknadskonflikter.

Samhällsansvar

Vi bidrar till branschens goda rykte bland myndigheter och organisationer. Vi verkar för utveckling av samhälleliga regleringar på arbetsmarknaden.

Kontakta oss redan idag!

Varför inte ligga lite före? Vi tror att man själv kan vara med och påverka vart man ska vara i framtiden. Även fast man idag sitter nöjd där man är idag så tror vi inte att det är fel att låta oss hålla utkik efter nästa steg i karriären. Varför inte ta ett förutsättningslöst samtal med en av våra rekryterare.

Letar du jobb?

Spontanansökan
Lediga jobb

Vill du ha hjälp med rekrytering eller bemanning?

08-644 64 20
Begär offert