Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser

Våra avtal ligger i linje med Kompetensföretagens standardavtal. Läs mer om standardavtalen på Kompetensföretagens hemsida

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag