ApoEx

08-644 64 20
Swesale har varit en väl fungerande partner till ApoEx under en tid av snabb tillväxt
Markus Mantere - ApoEx

Bolaget har på ett pricksäkert sätt levererat säljare och säljchefer till flera orter i Sverige. Swesale har haft en bra hastighet i sina processer och kvaliteten har varit hög.