Kravspecifikation

Underlaget för en lyckad rekrytering

Kravspecifikation – rekrytering

Swesale fastställer vad ni söker via en kravspecifikation och utför en kompetenskartläggning.

Det innebär att vi tar fram de 3-4 absolut viktigaste egenskaperna för tjänsten. Vi fokuserar sedan på dessa kompetenser i våra djupintervjuer med kandidaterna. Kandidaternas personlighet matchas även mot fastställda kompetenser i våra tester. Resultatet genereras automatiskt och visar var på lämplighetsskalan kandidaten befinner sig för den aktuella tjänsten. Vi genomför referenstagningar med frågeställningar anpassade för säljprofilen. Slutligen presenterar vi ett totalomdöme om varje kandidat, vilket ni som kund får både muntligt och skriftligt.

I en så kallad Second Opinion ingår följande:

  • Kravspecifikation och kompetenskartläggning
  • Kompetensbaserade djupintervjuer
  • Referenstagning, 2-3 referenser per kandidat
  • Kandidatpresentationer
  • Tillval: Personlighetstest: Cut-e test eller DISC

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag