Konsultation

Goda förutsättningar för en lyckad rekrytering

Innan vi hjälper er att rekrytera till er säljorganisation bistår vi er gärna med att skapa goda förutsättningar.

I över 10 års tid har Swesale haft dialoger med hundratals säljorganisationer i varierande branscher. Dessa erfarenheter har lärt oss att identifiera korrelationer mellan säljorganisationer som visat sig vara framgångsrika. Vi har noterat ett antal faktorer och kartlagt vad vi tror är avgörande skillnader mellan fungerande och ickefungerande säljorganisationer.

Vi har valt att sammanfatta dessa under följande fyra rubriker:

  • Målsättningar
  • Beteenden
  • Motivation
  • Belöning

Oavsett om ni befinner er i en uppstart, etablering eller omorganisation. Låt oss på Swesale hjälpa er med delar eller i helhet att skapa de grundförutsättningar som krävs för att bygga en vinnande och välmående säljorganisation. Utgångspunkt i detta arbete är alltid att hjälpa era säljare att nå säljledningens mål, vilket leder till att även säljledningen når sina verksamhetsmål.

I vår konsultationsmodell delar vi upp en halvdag (4-6 timmar) i två pass.

Pass 1

Nuläge. Befintlig säljstruktur, kultur och organisation. Hur ser detta ut idag? Med utgångspunkt utifrån våra framtagna faktorer (Målsättningar, Beteenden, Motivation, Belöning) så gör vi en genomlysning och temperaturmätning av er nuvarande säljorganisation. Vi tittar på ert företags vision, affärsplan och strategi. Tillsammans pratar och diskuterar vi, genom en anpassad process med tillhörande frågeställningar, kring hur er säljorganisation mår och verkar idag.

Pass 2

Framtid. Hur vill vi att er säljstruktur, kultur och organisation ska se ut i framtiden?

Målsättningar, Beteenden, Motivation, Belöning.

Vi pratar, diskuterar och konkretiserar en modell som är optimalt anpassad för ert företag.

Auktoriserat BemanningsföretagAuktoriserat Rekryteringsföretag